top of page
Logo Kosmikart Bela slova crna poz.jpg

KосмикАрт је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области културе, уметности, образовања, издаваштва, заштите људских права и околине.

2021. и 2022. године реализован је низ мултимeдијалних изложби ауторке др. Милице Живадиновић, једне од оснивача удружења КосмикАрт, у оквиру турнеје под називом ПУТУЈУЋЕ ШАРЕ СРБИЈЕ:

 

 

  • Културна станица Свилара у Новом Саду у сарадњи са Француским Институтом и Фондацијом Нови Сад Европска престоница, 2021.

  • Центар за културу Вук Караџић - Спомен збирка Миће Поповића и Вере Божичковић Поповић у Лозници, у оквиру манифестације Света жена, 2022. – у сарадњи са Етнографским музејом у Београду

  • Музеј Херцеговине у Требињу, у оквиру Међународне ноћи музеја 2022. – у сарадњи са Етнографским музејом у Београду

  • Галерија Чедомир Крстић у Пироту, у оквиру Првог фестивала пиротског ћилима, 2022.

  • Центар за културу Гроцка - Ранчићева кућа, у оквиру манифестације Дани европске баштине 2022.

KosmikArt is a non-governmental and non-profit association, established for an indefinite period to achieve goals in the fields of culture, art, education, publishing, protection of human rights and the environment.

In 2021 and 2022, a series of multimedia exhibitions by Milice Živadinović, one of the founders of the KosmikArt association, as part of the tour titled TRAVELING PAINTINGS OF SERBIA:

 

• Cultural station Svilara in Novi Sad in cooperation with the French Institute and the Novi Sad European Capital Foundation, 2021.

• Vuk Karadžić Culture Center - Memorial collection of Mica Popović and Vera Božičković Popović in Loznica, within the Holy Woman manifestation, 2022 - in cooperation with the Ethnographic Museum in Belgrade

• Museum of Herzegovina in Trebinje, as part of the International Night of Museums 2022 - in cooperation with the Ethnographic Museum in Belgrade

• Čedomir Krstić Gallery in Pirot, as part of the First Pirot Carpet Festival, 2022.

• Grocka Culture Center - Rančić House, as part of the European Heritage Days 2022 event.

bottom of page